Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne

Elevernes overgang til ungdomsuddannelse

En typisk elev fra Hanstholm Friskole forlader skolen efter 8. eller 9. klasse og går på en af de lokale efterskoler. Vi har gennem de sidste år haft store udsving i antallet af elever i 9.klasse.

Vi forbereder eleverne til skoleskiftet gennem flere aktiviteter med de lokale efterskoler, afleveringsopgaver, projektskrivning, terminsprøver, samt at forberede dem som mennesker ved at lære dem at stå frem og tilkendegive en holdning til forskellige emner.

Derudover samarbejder HF med UU-Thy med henblik på uddannelses-og erhvervsvejledning. Forløbet starter i 7.klasse med udarbejdelse af uddannelsesplan. Denne plan bliver løbende revideret og til sidst ender i en færdig uddannelsesplan.

Eleverne deltager også i introforløb i 8.klasse arrangeret af UU-Thy, hvor eleverne har mulighed for at prøve de forskellige uddannelsesretninger i nogle dage. I 9.klasse tilbydes eleverne brobygning til ungdomsuddannelserne.

Endelig er 8.- 9.klasserne mindst én gang i en uges praktik på en virksomhed. Vi har flere gange haft elever, der har været ude i 2 ugers praktik på 2 forskellige virksomheder. 

Skema over Hanstholm Friskoles elevers overgang til ungdomsudd. efter 9.kl.trin