Elevers overgang til ungdomsuddannelserne

Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
Afg.år Antal elever i 9.kl. ved

skoleårets start

Erhvervsudd. Gymnasiale udd. Handelsudd. Efterskole Komm. 10.kl. Gået ud før tid
2006/2007 3 1 2
2007/2008 9 6 2 1
2008/2009 8 3 2 3
2009/2010 3 3
2010/2011 2 1 1
2011/2012 9 4 3 1
2012/2013 7 5 1
2013/2014 0
2014/2015 6 2 2 2

 

En typisk elev fra Hanstholm Friskole forlader skolen efter 8. eller 9. klasse og går på en af de lokale efterskoler. Vi har gennem de sidste år haft store udsving i antallet af elever i 9.klasse.

Vi forbereder eleverne til skoleskiftet gennem flere aktiviteter med de lokale efterskoler, terminsprøver samt at forberede dem som mennesker ved at lære dem at stå frem og tilkendegive en holdning til forskellige emner.

Derudover samarbejder HF med UU-Thy med henblik på uddannelses-og erhvervsvejledning. Forløbet starter i 6.klasse med udarbejdelse af uddannelsebøger. Bøger der løbende bliver revideret og til sidst ender i en uddannelsesplan.

Eleverne deltager også i præsentationskurser arrangeret af UU-Thy, hvor eleverne har mulighed for at prøve de forskellige uddannelsesretninger i nogle dage.

Endelig er 9.klasserne mindst én gang i en uges praktik på en virksomhed. Vi har flere gange haft elever, der har været ude i 2 ugers praktik på 2 forskellige virksomheder.