Skoleskemaer

8.-9. kl.(Eg) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Mat.
TC
8.30-9.15 Bio
LV
Dansk
EL/SB
Fys/ke.
TC
Samf.
SA
8.45-9.30 Hist.
SA
9.15-10.00 Bio
LV
Dansk
EL/SB
Fys/ke.
TC
Samf.
SA
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
Pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Hist.
SA
10.30-11.15 Mat.
TC
Geo.
TC
Tysk
LV
Geo.
TC/SB
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Dansk
EL
11.45-12.30 Mat.
TC
Mat.
TC
Tysk
LV
Dansk
EL/SB
12.00-12.45 Eng.
SK
12.30-13.15 Tysk
LV
Mat.
TC
Trivsel
EL/TC
Dansk
EL/SB
12.45-13.15 Fredags-samling
13.15-13.30 Pause Pause Pause 13.15 Rengøring
13.30-14.15 Eng.
SK
Valgfag Idræt
SI
14.15-15.00 Eng.
SK
Valgfag Idræt
SI
7. kl. (Eg) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Mat.
TC
8.30-9.15 Bio
LV
Dansk
EL/SB
Konf.uv. Fys/ke.
TC
8.45-9.30 Hist.
SA
9.15-10.00 Bio
LV
Dansk
EL/SB
Konf.uv. Fys/ke.
TC
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
Pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Hist.
SA
10.30-11.15 Mat.
TC
Geo.
TC
Tysk
LV
Geo.
TC/SB
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Dansk
EL
11.45-12.30 Mat.
TC
Mat.
TC
Tysk
LV
Dansk
EL/SB
12.00-12.45 Eng.
SK
12.30-13.15 Tysk
LV
Mat.
TC
Trivsel
EL/TC
Dansk
EL/SB
12.45-13.15 Fredags-samling
13.15-13.30 Pause Pause Pause 13.15 Rengøring
13.30-14.15 Eng.
SK
Valgfag Idræt
SI
14.15-15.00 Eng.
SK
Valgfag Idræt
SI
Bøg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Læsetime
SK
8.30-9.15 Eng.
SA
Mat.
TC
Dansk
LV
Lektiecafé
LV
8.45-9.30 Mat.
TC
9.15-10.00 Eng.
SA
Mat.
TC
Dansk
LV
Musik
CM
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
Pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Mat.
TC
10.30-11.15 Dansk
LV/GJ
Tysk
SA
Na/tek.
SA
Musik
CM
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Tysk
SA
11.45-12.30 Dansk
LV
Dansk
LV
Na/tek.
SA
Mat.
TC
12.00-12.45 Eng.
SA
12.30-13.15 Idræt

SA

Dansk

LV

Trivsel

SA

Idræt

SA

12.45-13.15 Fredags-samling
13.15-13.30 Pause Pause Pause Pause
13.30-14.15 Valgfag
14.15-15.00 Valgfag
Birk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Læsetime
SK
8.30-9.15 Dansk
SK/KV
Mat.
SI/KV
Idræt
CM/KV
Lektiecafé
LV
8.45-9.30 Dansk
SK/KV
9.15-10.00 Dansk
SK/KV
Mat.
SI/KV
Dansk
SK/KV
Dansk
SK
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
Pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Eng.
EL/KV
10.30-11.15 Dansk
SK/KV
Idræt
CM/KV
Eng.
EL/KV
Na/tek.
SA
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Mat.
SI/KV
11.45-12.30 Musik
CM/KV
Tysk
SI/KV
Eng.
EL
Na/tek.
SA
12.00-12.45 Mat.
SI
12.30-13.15 Musik
CM/KV
Tysk
SI/KV
Trivsel
SI/SK
Mat.
SI
12.45-13.15 Fredags-samling
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Valgfag
14.15-15.00 Valgfag

Ask Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Dansk
LP
8.30-9.15 Dansk
LP
Mat.
LP
Dansk
LP
Krea
LP
8.45-9.30 Dansk
LP
9.15-10.00 Dansk
LP
Mat.
LP
Dansk
LP
Krea
LP
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Dansk
LP
10.30-11.15 Mat.
LP
Dansk
LP
Mat.
LP
Dansk
LP
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Idræt
LP
11.45-12.30 Mat.
LP
Musik
CM
Eng.
LP
Dansk
LP
12.00-12.45 Idræt
LP
12.30-13.15 Trivsel
LP
12.45-
13.15
Fredags-samling
13.15-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00
Hyld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.30 Samling Samling Samling Samling 8.00-8.45 Dansk
JE/GJ
8.30-9.15 Dansk
JE/GJ
Matematik
LV/GJ
Dansk
JE/GJ
Dansk
JE/GJ
8.45-9.30 Dansk
JE/GJ
9.15-10.00 Dansk
JE/GJ
Matematik
LV/GJ
Dansk
JE/GJ
Dansk
JE/GJ
9.30-10.00 Bevæge-
pause
10.00-10.30 Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
Bevæge-
pause
10.00-10.45 Dansk
JE/GJ
10.30-11.15 Musik
CM/JE
Matematik
LV/GJ
Dansk
JE/GJ
Matematik
LV/GJ
10.45-11.15 Spise
11.15-11.45 Spise Spise Spise Spise 11.15-12.00 Engelsk
JE
11.45-12.30 Krea
GJ
Idræt
JE
Matematik
LV/GJ
12.00-12.45 Idræt
JE
12.30-13.15 Krea
GJ
Trivsel
JE
Na/tek.
LV/GJ
12.45-13.15 Fredags-samling
13.15-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00