Forældreudvalg

Forældreudvalg på Hanstholm Friskole i skoleåret 2018/19

Bygningsudvalg

Formand: ?
Carsten Mikkelsen
Henrik Pej
Jonas Boesen
Andreas Kollerup
Henrik Høyer
Benny Andreasen
Rasmus Thomsen
Morten Iversen
Christian Grant
Johannes Nikutta
Michael Dahl
Kasper Thomsen
Mads Nielsen

Teaterudvalg

Formand:Lene Knudsen
Eva Høyer
Maria Kühn
Katrine Zohnesen
Lene Knudsen
Julia Nikutta
Ditte Nielsen
Ildiko Grant
Laakki Ho

Husligt udvalg

Formand: Ditte Nielsen
Liselotte Margon
Nadia Mikkelsen
Maja Kollerup
Sanne Kristensen
Mette Andersen
Katja Sørensen
Lena Thomsen
Tania Grønkjær
Pia Jespersen
Dorthe Villumsen
Lise Rasmussen

Rengøringsudvalg

Formand: Mette Goodwright
Pernille Thomsen
Christina Loop
Mette Goodwright

Kørselsudvalg

Formand: Anne Thomsen
Katja Sørensen
Anne Thomsen
Lone Pedersen
Asger Christiansen
Helle Kjærgaard
Diana Clemmensen
Kim Jørgensen
Quentin Goodwright
Nanni Jensen
Søren Zohnesen
Charlotte Smed
Salomon Augustsson

Fællesarrangementsudvalg

Formand: Pernille Andersen
Pernille Andersen
Christina Loop
Stine Bak Odder
Stephanie Andersen
Jens Sauer Rasmussen
Line Rasmussen
Suad Esmail
Louise Mogensen

Kontakt til NCC i Hurup

Claus Hvam

Ud af huset-udvalg

Formand: Lone Pedersen
Dan Nielsen
Svenn Grønkjær
Lone Pedersen
Mette Pej
Mike Andersen
Kim Jørgensen
Lene Kristensen
Morten Nielsen
Sakhorn Augustsson
Perniulle Aas Hansen

Fundraisingudvalg

Formand: Thomas Hauge
Dorit Geertsen
Mette Harbo
Anita Petersen
Thomas Hauge

Legepladsudvalg/udearealer

Formand: Lars Kühn
Jimmy Christensen
Carsten Mikkelsen
Henrik Pej
Peter Geertsen
Jonas Boesen
Jens Holm
Lars Kühn
Kim Søe Larsen
Johannes Nikutta
Peter Holm
Jeppe Rasmussen
Lennert Jørgensen

Cykelsponsorudvalg

Formand: Karsten Mikkelsen
Dorte Lauritsen
Christina Ravnborg
Svenn Grønkjær
Janne Holm Andreasen
Karsten Mikkelsen
Ann Toft Holm
Christian Grant
Thomas Loop Holm
Helle Kjærgaard
Jakob Frost
Silje Hansen
Thomas Sølvberg

Hjemmesideudvalg

Formand: Solvej K. Thøgersen
Lotte Hove (ajourfører hjemmesiden efter aftale med Solvej)
Stine Bak Odder
Mette Marie Møller
Inger Elgaard
Lilli Storm