Undervisningsmiljø

Beskrivelse af undervisningsmiljøet på Hanstholm Friskole marts 2018

Følgende er en sammenfatning af alle elevers svar på spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet på Hanstholm Friskole – se spørgsmålene bilag 1.

I løbet af april 2018 vil beskrivelsen blive taget op på lærermøder, hvor der vil blive lavet en vurdering af undersøgelsen og efterfølgende en handlingsplan for at imødekomme de problemområder, som eleverne gør opmærksom på i deres besvarelser omkring det psykiske- og det æstetiske undervisningsmiljø. Problemområder under det fysiske undervisningsmiljø tages op på et møde med skolens pedeller og undertegnede, hvor der laves en plan for udbedring af de fejl og mangler, som eleverne gør opmærksom på.

Det fysiske undervisningsmiljø:

  • Møbler: Der er general tilfredshed med de fysiske rammer på skolen. Enkelte nævner, at deres stol ikke passer til deres højde. Det nævnes også at enkelte stole vipper. 2 elever i Merkur ønsker en stol, som ikke vipper.
  • Indeklima: Klasserne er kolde om morgenen, men der bliver varmt i løbet af dagen. Godt hvis der luftes ud imellem timerne. Venus ønsker lyset i deres klasseværelse og i deres garderobe tjekket. Dårlige rullegardiner i Jupiter og Merkur samt lærerforberedelse. Jupiter ønsker også, at lyset i deres klasseværelse og garderobes tjekkes.
  • Toiletter: Pigetoiletterne er ok. Drengetoiletterne er ofte ulækre, og der er tis på gulvet, selvom de bliver gjort rent hver eftermiddag. Systemet med klude fungerer fint. De ældste elever foreslår, at der monteres låg på toiletterne.
  • Områder hvor eleverne har gode ideer til forbedringer: Venus ønsker mere legetøj i klassen og dyr i dyrehusene. Mars ønsker sig mere plads i deres garderobe. Jupiter vil gerne have repareret skolens gynger. De ønsker sig også flere mooncars og nyt net i basketkurvene. De foreslår også, at dyrehusene bliver ordnet og brugt som legehuse. Merkur nævner nogle af de samme ting som Jupiter + ekstra bord/stol i forbindelse med klassen, så man kan trække sig lidt for at få mere arbejdsro. Neptun foreslår at fodboldbanen grubbes, så den bliver mere jævn, nyt net i basketkurvene og sand i stedet for grus på beachvolleybanen.

Det æstetiske undervisningsmiljø:

  • Døren i glashuset er svær at åbne. Der trænger til at blive malet både indendørs – og udendørs på skolen. Venus ønsker sig tusser og perler i klassen. Eleverne giver udtryk for, at de synes det er hyggeligt og pænt på skolen, men glasgangen er kedelig og kold. Der er ofte beskidt på gangene. Der er forskel på, hvor pænt der er i de forskellige klasser. Merkur og Neptun giver udtryk for, at der er pænest i de yngste elevers klasser, fordi klasselæreren hjælper med at holde orden der. Dørene på skolen er generelt slidte. Der mangler ofte tavletusser i klassen. Der mangler ting til matematik i Merkur (centicubes, terninger osv). Fodboldbanen ønskes tegnet op med kridt. Det er hyggeligt at der pyntes i glasgangen til de forskellige højtider/årstider. Neptun ønsker sig et nyt ur i klassen.

I det følgende sammenfattes elevernes besvarelser omkring det psykiske undervisningsmiljø. Ud over denne sammenfatning inddrages de enkelte klasselærere også i elevernes besvarelser, så de kan gå ind i de forskellige problemstillinger i de ugentlige trivselstimer i klassen.

Hvordan har I det med hinanden i klassen?:

Venus: Har det godt med hinanden i klassen. Taler pænt til hinanden.
Mars: Har det godt med hinanden i klassen.
Jupiter: Generelt har de det godt med hinanden i klassen. En enkelt elev nævnes ofte som værende en der driller og tager de andres ting. En enkelt elev siger at timerne er lidt svære.
Merkur: Generelt har de det godt med hinanden i klassen.
Neptun: Generelt har de det godt med hinanden i klassen. De er lidt opdelt, men alle kan snakke med alle. En enkelt elev nævnes et par gange som værende en der fylder meget i klassen på en negativ måde.

Hvordan har I det med de øvrige elever på skolen?:

Venus: Har det godt med de andre elever på skolen. Et par piger fra Mars driller lidt en gang imellem.
Mars: Har det godt med de andre elever på skolen. 2 elever siger on/off.
Jupiter: De fleste har det godt med de andre elever på skolen. 2 elever nævner at drengene i Mars driller og nogle af drengene i Neptun råber ”gå ud”, når man kommer op i deres klasse.
Merkur: Har det generelt godt med de andre elever på skolen. En elev bliver kaldt for ”homo”, men tror måske det bliver sagt for sjov…

I salen nævner en enkelt elev, at nogle af Neptun-drengene irriterer- der er særligt en enkelt som ofte driller.

Neptun: Har det godt med de andre elever på skolen. 2 elever nævner, at de yngste elever kan være belastende at have på besøg i klassen, da de ikke respekterer hvad eleverne i Neptun siger til dem, og de piller ved tingene i klassen. Neptun-eleverne føler også, at de skal passe på, hvad de siger, når der er yngre elever på besøg.

Hvordan har I det med de voksne på skolen?:

Venus: Er glade for de voksne og synes de hjælper. Er meget glade for deres klasselærer. Enkelte af de voksne kan være sure og skrappe. En enkelt nævner, at der ikke er meget hjælp at få fra voksne i morgenspiloppen.
Mars: Har det godt med de voksne på skolen.
Jupiter: Har det generelt godt med de voksne på skolen. 2 elever nævner at enkelte af de voksne kan virke sure og strenge.
Merkur: Har det godt med de voksne – især i engelsk og tysk. En enkelt elev synes, at der snakkes for meget i timerne – både lærer og elever.
Neptun: Er generelt tilfredse med de voksne på skolen. De er MEGET glade for deres klasselærer. Et par elever nævner, at de synes enkelte lærere taler ned til dem og skælder ofte ud. Det bliver også nævnt at lærere giver udtryk for at de er stressede… 

Føler I jer mobbet/holdt udenfor fællesskabet på skolen?:

Venus: Ingen føler sig mobbet eller holdt udenfor. En enkelt nævner, at et par af pigerne fra Mars kan finde på at drille.
Mars: De fleste føler sig ikke mobbet eller holdt udenfor. 3 elever siger at de kan føle sig udenfor, hvis de ikke må være med i en leg.
Jupiter: Stort set alle siger, at de ikke føler sig mobbet eller holdt udenfor. 2 elever siger, at de nogen gange føler sig mobbet.
Merkur: Føler sig generelt ikke mobbet eller holdt udenfor. Der er dog 2, som har prøvet at føle sig udenfor, men de har det ikke sådan længere.
Neptun: Ingen i klassen føler sig mobbet eller holdt udenfor fællesskabet. En enkelt svarer både ”nej” og ”ja meget”?

Er det nemt eller svært at få hjælp af de voksne?:

Venus: Alle synes det er nemt at få hjælp af de voksne.
Mars: Alle synes det er nemt at få hjælp af de voksne.
Jupiter: Alle synes det er nemt at få hjælp af de voksne i pauserne, men en del elever synes, at det kan være lidt svært at få hjælp nok i timerne.
Merkur: De fleste synes, at det er nemt at få hjælp af de voksne, men et par elever oplever, at der ikke bliver lyttet til dem.
Neptun: Generelt synes de alle, at det er nemt at få hjælp af de voksne. Enkelte skriver, at det kommer an på, hvem af de voksne man spørger.

Føler I, at I har mulighed for at komme med ideer til jeres hverdag/skolegang?:

Venus: Det er nemt at komme med gode ideer, og der bliver oftest lyttet til dem.
Mars: Det er nemt at komme med gode ideer. 4 elever mener dog ikke det er nemt.
Jupiter: Det er nemt at komme med gode ideer, svarer de fleste. En enkelt synes ikke det er nemt, og 2 elever svarer; ”vi må ikke altid bestemme, hvad vi skal lave”.
Merkur: Enkelte har ikke prøvet at komme med gode ideer. Enkelte svarer, at de somme tider ikke kan komme igennem med deres gode ideer, og en enkelt svarer; ”folk siger det er dumt. Alle lytter ikke til min holdning”.
Neptun: Her er svarene, at det kommer an på hvilken lærer, man kommer med forslag til. Nogle lytter – andre gør ikke.

Bliver der lyttet til jer?:

Venus: Der bliver lyttet til os. Godt der er beskeder til morgensamling.
Mars: Der bliver lyttet til os. 3 elever synes kun, at der bliver lyttet nogle gange.
Jupiter: De fleste synes, at der bliver lyttet til dem. Enkelte svarer nogle gange, og enkelte synes ikke, der bliver lyttet til dem.
Merkur: De fleste svarer nogle gange. Et par elever svarer; ”ja der bliver altid lyttet”.
Neptun: Generelt er svaret, at nogle af lærerne lytter, mens andre ikke er så lyttende.